Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

Sëndastina

 

 

 

 

Të dita 31  të Majt të vitit 1691, tetëdhjetë e dy bujqësorë të Horës e Arbëreshëvet  jarrurën të kishën   ka kryepeshkopit të Palermës D. Ferdinando Bazan,  fellri fqinj të Sëndastinës, çë ishë pjesë te klishës metropolitane të Palermës për dhuratë të Kontet Ruxhero te viti 1095.

Dhurata arbëreshvet çë dej themelojën kjo horë e re nge kleu bërë me "Kapitujët", por me enfiteusi diretta,  çë ë një kontrat i veçant, por me formulat paraç, e tek e sprasmia cop ishë ndalimi të stisishen fundaqe, taverna e mullire, me te vetmen mundësì të stisishën disa shpi prapa një pagese mishi krypeshkopit.

Embri Gela, ishtë lidhur me familjën Naselli, prinçiprat të Sant'Elia e dukra te Gelës, të çilët kishën shumë dhera danz fellit të Sëndastinës.

Njera vitit 1840 rreth, si po njohjëm nga regjistrat te klishës, të dy ritet (Grek e Latin) ishën zhvilluar abrënda njëi klishje; në fakt, megjithëse shumica e besimtarët ishën me ritin grek, të paktit çë ishën me ritin latin- përgjithësisht ishën siçilianëra çe vijën nga fellrat atje danz- ishën ndihur nga nje kapelan çë herë e herë vejë atje të thëshë meshë.

Por një ditë, Kryepeshkopi Papas Gaetano Arcoleo, për arsye personale, shkoi në ritin latinë e me atë të gjithë besimtarët të ritit bizantin te Sëndastinës.

Tek ata qëronje u zhvilluan disa lëvizje politikë për të marrë vetëvendosjen administrative nga Bashkia e Horës e Arbëreshëvet, nga çila ajo varej, dhe u nglatën deri fundit i shekullitë XIX. 

Vendbanimi i parë ishë përbërë nga pesë lagje, të parët tre, më të vjetrat, leheshën rrethë sheshit Umberto I; tëjerët dy, më të reja, janë te krehët të ketij sheshë. Nanì u bë gjithë një.

 

 

 

Sëndastina lehet te maja më e lartë të njëi kodrje, glatë njëi rrugje kryesore,  çe thritet Antica Regia Trazzera.

Gjithë shpit kishën nje kopshtë te ku ndodhishën burra e kafsha,  zakonishtë si shpit siçiliane.

Architektura e këtire shpive ishtë karakterizuar nga djer druri, dyer më të vogla me hërnare hekurishë, keshtu si ballkonet. Kishën patjetër një strukture shumë e  thjeshte jashta si edhe brënda.

Suva kishë dy funksiona: dekorativë dhe kufizuese të kufirit. Edhe struktura e rrugëvet ë shumë  e thjeshte.

Vizita ne Artikuj
528191