Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

Klishë  e Kapele besje

Me interes të madh artistik janë kapelat kushtimore dhëruar nga besnikët e zakonisht vendosen në façatat e shpivet e në disa raste në në rrethe afër qendrës urbane të vendit.

 

Klisha e Madhe

Klisha, ë ndërtuar te1815, te vendi ku kleu stisur klisha e vjetër e themeluar nga kolonët të para dhe të shenjët mbrojtës i fshatit,Sëndastina.

Klisha shpejt u bë një tipar i dallueshëm në strukturën urbane të vendit, sidomos për madhësinë e saj.

Stili i thjeshtë të façatës merr pameta mënyrën klasike vetëm për dekorimet. Në pjesën qendrore të façatës ndodhet portali druri sipër cili ishtë një ngrohtë të vogla ku kleu vendosur statuja që përshkruan Sëndastinë. Kambanari ndodhet te ana e drejtë e integrohet me façatën po te  dekorimi. 

  

Burimet

Njëherë burimet ishën vende shoqërore edhe funksionale. Sot këto jane një ornament  urbanë i çmuar e dëshmi e një qytetërim arkaike e të cilës ishtë  humbë  kujtesa. 

 

 

 

Ndërtesat

Shëpit Muzakje

Shpitë marrjën emërin nga të zotravet e tyre. Kjo ishtë një ndërtim mbi dy plane; façata ishtë e  thjeshtë me katër dyer,  me katër arkie dhe me sipër katër ballkone.

Sot te pallaci ishtë vendosur Bashkia e Sëndastinës.

 

Ish-Bashkia

Te ana e klishës e madhe kleu ndërtuar pallaci i Bashkisë; stili i tij  ishtë i thjeshtë si ai të klishës. Ishtë një ndërtim mbi dy plane: te façata kryesore ndodhet dera kryesore, e sipër ishtë një ballkon i vogël. Te ana më e lartë ndodhet Kulla e Orës me flamurinë.

 

Pallati i Palermot

Dekorimet  te façata  kryesore ftojnë pasuritë të fisnikravet  të Gelës, e njohur familje feudale. Pallaci mbi dy plane ishtë në stil Liberty, me një elegant ballkon bërë me hekur i farkëtuar. 

 

Arte e Shejte 

 Imazhi  i të  së Pamëkatshmes Virgjëreshës Mari (Makullata)

Kuadri përsërinj tipologjinë  e Dëlirësë të shekullit tetëmbëdhjetë, si përfaqësim dhe si  ngyrë, tue marr pameta të bardhin dhe të kalthërin. Vepra ishtë të shkollës siçiliane dhe ishtë të të parët të vitit  tetëqind. Pas restaurimin të vitit 1992. kuadri ndodhet brënda shpisë e famullirit.

 

Statuja druri e së Pamëkathshme Mëri (Makullata)

Kthenj në mënyrë mediokër motivet të ngjyrës Preraffaellite e Nazarene me duarët e Dëlirës lidhur lart. Vepra ishtë të një skulptor-gdhendës i panjohur të shekullit të nëntëmbëdhjetë çë shërbej Palerm. Pas ca herë çë u ndodhë te njeri ka theroret anëtare të klishës e madhe e Sëndastinës, pas restaurimin të vitit 1990, statuja ishtë kthyer te vendi i saj, te një kamare vendosur sipër tabernakullin në mermer te therori qendror.

 

Shën Mëria dhe murgeshat të shenjta

Vendosur tek një ka theroret anëtare të klishes e madhe, rritrati frymëzohet kuadravet të shekullit të nëntëmbëdhjetë dhe fytyron  Shën Mërin e ulut me Fëmijën në bark dhe jep një brez murgeshëvet nënshtruar. Ngjyrët jan të gjallë me  përdorimin të të kalthërin, tipik të pikturës palermitane të shekullit të nëntëmbëdhjetë.

 

Statuja druri e Shën Zefit me djalin 

Në dru me shumëngjyrësh, statujat vazdhojn një tipologji tipike të shekullit tetëmbëdhjetë me preferim për lëvizjen, por me një i lodhur edhe i rënd PANNEGGIAMENTO. Vepra ishtë e skulptorit Bagnasco. Ishtë vendosur përherë te një theror anetar brënda klishes e madhe të Sëndastinës.

 

Statuja druri e shejtës Kristina (Sëndastina)

Statuja ishtë drurime shumëngjyrësh e vazdhon stilet e skulpturë të shekullit statmbëdhjetë palermitane, çë ishtë pasqyruar te lëvizja e pelerinësë e artë çë mbështjell pamien edhe në duart tek  ku njera ka një palme argjendi, simbol i martirizim. Edhe në  syt shënohet këtë ndikim stilistik.Statuja, sot, ndodhet brënda Klishës e Madhe e Sëndastinës, çë  ka klën përherë vendi i saj.

 

Statujat jisi

Tjerat statuja me jis çë ndodhen brënda Klishës e Madhe,kan një datim çë vete nga të parët vite të shekullit XIX njera gymësën të vitit 900 dhe kan zbukurime shumë të thjeshtë se statujat më të vjetra. Këto statuja jan të vogla ndoshta përçë ë i vogël vendi te ku janë vunë. Ato përfaqësojnë Shejtrat: Llucia, Gjoni nga Padova, Rita, "sacro Cuore di Gesù" e "Madonna Addolorata".

Vizita ne Artikuj
528185