Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

 

 Të parët lajme mbi një fshat i njohur si Pallac i kemi te qëronjet e Vespret Siçilianë (1282). Megjthatë hora qëndroj pa gjnde glatë shekullit XIV e u mbullua pameta te shekulli XV nga një koloni ushtarake arbëreshëvesh e nga të njëpasnjëshme migracionë pas pushtimit të Shqipërisë nga turqit. Bashkia e Pallacit ruajti për shumë qëro, nëpër shekujt pesë autonomi: administrative, ligjore, ekonomike, fetare e ushtare, nga Ballkanët, njohur nga legjislacioni i mbretërisë jugore. Ato janë një fakt të vetëm te historia e Italisë jugore.

Ato klen mishëruar përmes një radhë e gjatë "Kapitujë" shumë të favorshëm, cë klen dhën, në fillim, për respektin për personazhevet të mëdhenjë të historisë e Skanderbeut, të cilët u mblodhën këtu, e pastaj midis shumë lufta juridike kundër baronëvet Opezinghi.

Kultura edhe qytetërim me prejardhje ballkanike, shprehur ndër ata kapitujë, klen ruajtur gjatë shekujvet nga institucionet fetare të mëdhenj të mbështetur nga Vatikani, si monasteri i san Salvatore të Messinës e kolegji grek të Romës, o monasteri të Reres e Munxifsit e seminari grek arbëresh të Palermës, çë klen themeluar e zhvilluar nga personalitete lokale si Demetrio Reres te Munxifsi o Guzzetta e Parrino i Madhi Palermë. Seminari grek arbëresh rektuar për shumë qëro nga disa ka studjuesit të mëdhenj fillimtarëra të Palacit, u bë më i madhi qendër e Italisë për të ruajturit e ritit bizantin, e me ndihmën e Vatikanit për ringjalljen e kulturën klasike e krështere kundër tendencat Rusishte Frengjishte çë u kishën përhapur pastaj revolucionët Evropee. Shumë nga embëret më të mëdhenj të historisë italianike të të sëprasmet dy shekujve si Crispi, sturzo, Leone XIII, Pio XII, Costantino Mortati, Enrico Cuccia edhe Gramsci, jen lidhur me kulturën e qytetërimin shprehur nga ky seminar.

Zhvillimi socio-politikë e horës u realizua në shekulli XIX, kur një organizim të kamperët pallaciotra, u vendosën në fjegrat gati të gjithë Siçilljës, edhe arriti të shprehjë personalitete shumë prestigjioze për shtetin, më e madhja te të cilat kleu Crispi.

Ki, i cili kish origjinën nga Pallaci, me ndihmën të tijer katundarëra, përkrahoi te fillimi Ekspedita e Mijëvet, ndreqjoi si dej aj posicionat të Majtës (të shtrëmbrës) Kombëtare me gazeten "La Riforma), e jarruri të qilljë shumë ka liritë e tradicionatë të horës e tij, te gjithë Italia, tue zenë demokratiziminë i saj.

Banorët të Pallacit, në sajë të lirivet çë kishën ka strukturat sociali e fetare, me shpirtin i tyre krenar e luftarak, kerkojën në fshat fetarë, civilë e politik, vetvendosjen për shumë fushata.

Atà, burën se Fasci-it Siciliant, çë patën atje të parët ngjarje (1893), e Democracia Kristiana te qëroit të Leone-t XIII pran, të organizojën te parët grevat katolike e paqjësore, tue bashkpunuar me Lidhjen Katolike të Giovannit Alessi (1901), të kujit Luigi Sturzo kleu trashëgimtar.

Veprimi i këtyre vazhdoj glat të ishë përkrahuar ka tijer arbëreshë të Siciljës edhè kur aj kleu dërguar në mërgim, njera kur kleu njohur e Reja Demokracia Kristiane ka Papa Pio XII.

Prova të qarta të fillimi të historis të Pallacit gjënden te struktura urbanistike origjinale, çë kishë një gjurmë ushtarake: shpit qjelljen direkt te sheshi çë përdorishën si fushe për betejët.

Ketò struktura i gjejëm te Piazza Umberto I, te kodra e Shën Nicola e te Piazzetta Garibaldi.

Hora, si tjer horë arbereshe u zhvillua mbi formën i shumë qëndra mbëroitjes, njeri prapa jetrit, me djer hyrje bër me arkje të sosmje te ku ndodhet fytyra e Shen Mëris mbrojtës.

Këto qëndra jan rrethuar ka shpì me shumë pak rruga hyrje; më i ploti ishtë aj i Piazza Umberto I çë shtrihet njera te lagja Cittadella i rrethuar nga lumet, te ku ndodhet oborri i thritur Dei Fabbri me fabrika e armëvet.

Te viti 1448, Murat-i II pushtoi Kruja, qyteti i Skanderbeut, e mbreti i Napolit Alfonso il Magnanimo bashkë me Skanderbeun, menduan se ishë nevoj të mbëroheshën bregëdet te Siçiljës, të Kalabrjës e të Puljës, sa të ndalojën hyrja e të huajvet e sa te ruajën krahët rezistencës Shqiptare.

Ashtù Skanderbeu, me gjithë se kishë luftën në Shqiperì, dërgoj në Italì një e pesta të ushtris e tij perposhë urdhërat të Demetrio Reres e të të bijëvet. Kjo ushtrì kleu praparoje e ushtris Shqiptare çë luftoj në Shqiperi njera vdeqjes e skanderbeut në vitin 1468 e njera pushtimi i Shkodërës nga turkrat te viti 1479.

Ushtria Shqiptare çë ndodhej ne Siçili, në fillim rrij te kalaja e Bisir, danz Mazara del Vallo e di atje vate tue kerkuar vende të ri ku të jetoj. Ashtù rrijtën te shpit përjashta te ku mend gjejën ujë e dhera te mirë.

Të parët shqiptarë erdhën në Bisir te viti 1448 e hiri më abrënda njera Kundisë.

Thot Ketta: "....gli albanesi venuti da Bisir occuparon il sesto della piazza della Contessa avanti il tempio dell'Annunziata dentro le lor militari tende, e padiglioni di campo con attorno una forte trincea in prontuaria conservazion de' loro mobili, e delle loro donne...".

Kolonjet të Reres ishën ato te Kundisës, të Pallacit e të Munxifsit.

Atò "... sono tra loro più simili sul tutto".

Atëherë Shqiptarët çë herdhën Kundisë, Pallac e Munxfs ishën ushtarë.

Vizita ne Artikuj
528199