Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

 

 

 

Gjendet 695 metrë mbi nivelin e dejtit, llargu rreth 90 km nga Palerma. Të parët lajme mbi Pallacin i kemi në periudhën çë veprojën I Fasci Siciliani. Hora, për gjithë shekullin XIV ish thuajse pa banorë , e u ripopullua në shekullin XV nga një kolonje arbëreshe e nga emigracionë të njëpasnjëjshme për shkak të pushtimit e Shqipërisë nga ana e Turqvet Osmanë. Pallaci ruajti glatë shekujvet autonomi të gjerë: administative, gluhësore, ekonomike, fetare e ushtarake. Pallaci i dha vendlindjen njerzve të rëndësishëm si Paolo Maria Parrino, Andrea e Gabriele Dara e burrit shteti Francesco Crispi. Ky komunitet e bën të çmuar bashkëjetesa e dy ritevet fetarë: ai latin e ai greko-bizantin. Pallaci për strukturën e tij urbane kle zgledur si set nga regjisori Giuseppe Tornatore për filmin "Nuovo Cinema Paradiso", çë mundi çmimin Oskar 1990. E se vjen fjala, ë shumë e rëndësishme Foto Galeria "Nuovo Cinema Paradiso". Ë të vizitohet Muzeu i Kulturës arbëreshe. Aktivitetet më të përhapura të prodhimit janë: bujqësia e blegtoria. Udhoset, gjiza e vajt ulliri janë prodhimet tipike. Te zakonat rituale gjejëm bukë e Shën Xhusepit e e Shën Kollit. Specialitetet gastronomike më të njohura janë: "cuccìa", brumë me bathë, gjizë e sparëngje e "sfinci" (ëmbëlsira tradicionale plotë me gjizë).

 

 

Vizita ne Artikuj
526075