Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

AUTORE: Giuseppe Schirò Di Maggio

TITOLO: Metaforë,  Vjersha/ Metafora, Poesie

DATI BILBIOGRAFICI: Caltanissetta, S. Sciascia Editore, 2005, 73 p., 21 cm (Poeti del Mediterraneo, 3)

 

TESTO DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

   Metafora è una raccolta di 54 poesie, già apparsa nel 1990. Queste liriche, come lo stesso Schirò Di Maggio confessa nella Premessa,  sono state suggerite dalle sensazioni, dai pensieri, dalle constatazioni che l’autore andava annotando durante i suoi numerosi viaggi compiuti nei paesi arbëreshë, dalla Sicilia al Molise, oppure dalle letture intense di libri che li descrivevano o ancora, da racconti di amici che li avevano visitati.

Il fatto di essere riunite in una raccolta, piuttosto che essere pubblicate in modo estemporaneo, non è quindi decisivo perché quei testi riflettono stati d’animo e pensieri che appartengono a momenti diversi e a suggestioni creative differenti; proprio in virtù della loro collocazione temporale, suggeriscono un approccio alla lettura meno vincolato all’organicità dell’insieme e più predisposto a valorizzare le peculiarità di ognuna delle liriche.

  

IL TESTO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE A

(spese postali a carico del destinatario):

                  

Biblioteca Comunale “G. Schirò”

90037 Piana degli Albanesi

Cortile Municipio, 1 - Tel./Fax 091 8561006

Vizita ne Artikuj
500756