Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

AUTORE: Giuseppe Schirò Di Maggio

TITOLO: Atje kam, vjersha dygjuhësh/ La mia Morea, versi bilingui

DATI BIBLIOGRAFICI: Caltanissetta, S. Sciascia Editore, 2004, 103 p., 21 cm (Poeti del Mediterraneo, 2)

 

TESTO DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

   Giuseppe Schirò Di Maggio è tra i pochi poeti arbëreshë contemporanei che garantisce tanto al testo di partenza quanto a quello di destinazione – che oppone l’originale (albanese) alla sua traduzione (italiano) - la capacità di individuare indizi utili per disegnare un percorso interpretativo.

Il tema della morte è il leit-motiv di queste liriche e il lettore, per avere conferma, dovrà soltanto ricercare nei testi le prove dell’ipotesi abilmente suggerita dall’autore attraverso l’interpretazione non canonica del messaggio contenuto in O e bukura More.

In un ingegnoso “gioco” Schirò Di Maggio offre un preciso orientamento alla lettura e dota il lettore di una cornice entro cui collocare la sua interpretazione.

 

IL TESTO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE A

(spese postali a carico del destinatario):

 

Biblioteca Comunale “G. Schirò”

90037 Piana degli Albanesi

Cortile Municipio, 1 - Tel./Fax 091 8561006

Vizita ne Artikuj
500759