Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

AUTORE: A.A. V.V.

TITOLO:  I Confini del Sacro: dall’icona all’icona. Tanina Cuccia, Josif Droboniku, Nicola Figlia.

DATI BIBLIOGRAFICI: Piana degli Albanesi, Comune di Piana degli Albanesi, 2006, 51 p., 30 cm.

                      

TESTO  DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

     Catalogo della mostra allestita nel Tabularium del Loggiato San Bartolomeo a Palermo tra l’ 11 e il 30 Aprile 2006 in occasione della Pasqua Arbëreshe ‘06.

Tre pittori “controcorrente” con percorsi artistici diversi, ma legati tra loro dalla cultura bizantina e dalla provenienza da comunità arbëreshe: Tanina Cuccia è nata a Piana degli Albanesi, Nicolò Figlia è nato a Mezzojuso e Josif Droboniku vive a Lungo in Calabria, dove si è stabilito nel 1990 dopo aver lasciato Tirana. Tali comunità hanno come elemento di identificazione la cultura e la spiritualità bizantina che si espleta e si fa tangibile con i riti sacri e con la presenza delle icone.

L’icona, infatti, è uno strumento di meditazione, è un mezzo per arrivare alla pura contemplazione fino alla visione di quella luce taborica di cui parlano gli asceti orientali.

 

IL TESTO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE A

(spese postali a carico del destinatario):

                  

Biblioteca Comunale “G. Schirò”

90037 Piana degli Albanesi

Cortile Municipio, 1 - Tel./Fax 091 8561006

Vizita ne Artikuj
500740