Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

AUTORE: Giulia Davì e Giovanni Mendola (a cura di)

TITOLO: Pompa Magna: Pietro Novelli e l’ambiente monrealese

DATI BIBLIOGRAFICI:  Piana degli Albanesi, Comune di Piana degli Albanesi, 2008, 165 p., 30 cm (Linfee. Alto Belice Corleonese)

 

TESTO  DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

        Il catalogo raccoglie i materiali scientifici elaborati in occasione della mostra “Pompa Magna” svoltasi nel Palazzo Arcivescovile di Monreale dal 26 Aprile al 26 Giugno del 2006.

Pietro Novelli è stato un protagonista assoluto dell’arte figurativa fra Manierismo e Barocco in Sicilia e, proprio partendo da Monreale - suo luogo di origine - che si è cercato di accrescere gli elementi di conoscenza per comprendere a meglio il fenomeno Novelli, attraverso l’ambiente della sua formazione, la committenza e la società del suo tempo.

Arricchito da un considerevole apparato iconografico che integra i testi di approfondimento, il seguente catalogo si propone come imprescindibile strumento di comunicazione per veicolare in modo più ampio i risultato dei recenti studi, delle ricerche e dei restauri fino ad oggi realizzati.

 

IL TESTO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE A

(spese postali a carico del destinatario):

 

Biblioteca Comunale “G. Schirò”

90037 Piana degli Albanesi

Cortile Municipio, 1 - Tel./Fax 091 8561006

 

Vizita ne Artikuj
500753