Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

AUTORE: Anna Maria Ruta (a cura di)

TITOLO: Il nomade. Pippo Rizzo nell’arte del Novecento.

DATI BIBLIOGRAFICI: Piana degli Albanesi, Comune di Piana degli Albanesi, 2006, 254 p., 30 cm (Linfee. Alto Belice Corleonese)

 

TESTO  DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

      Catalogo della mostra allestita  presso il Complesso San Ludovico di Corleone tra il 2 Aprile e il 7 Maggio del 2006.

Pippo Rizzo è uno dei più illustri uomini valorosi di Corleone. Pittore, docente, giornalista, organizzatore di mostre, raggiunse il massimo della sua espressività e della sua notorietà negli anni Venti, quando in Italia e in Europa artisti e intellettuali andavano alla ricerca di nuove forme di espressione, che trovarono nel Futurismo. Pippo Rizzo fu uno dei più prestigiosi interpreti di quel fermento culturale, conosciuto in Italia per la pregevolezza della sua pittura e per la sua ricca e variegata produzione artistica.

 

IL TESTO PUÒ ESSERE RICHIESTO GRATUITAMENTE A

(spese postali a carico del destinatario):

 

Biblioteca Comunale “G. Schirò”

90037 Piana degli Albanesi

Cortile Municipio, 1 - Tel./Fax 091 8561006

Vizita ne Artikuj
500734