Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

 

 

  

Munxifsi ndodhet te ana lindore e Roka Busambrës te një vend karakterizuar ka një pamje pyllore e bujqsorë të mrekullueshmë.

Embri  Munzifs vjen ka fjala arabe Manzil Yusuf.

Kleu themeluar ka saraçent të familjes e Manzil Yusufit e vjen stisur për nderje të emirit Abu al Fatah Yusuf në shekullin X.

Ka hora merrë pran embrin midhè fellu ku ndodhet, e Ruxheri II Normanni, kështu si shturi jashtë Saraçent, ja jep, rrethë vitit 1132, Monasterit të San Giovanni degli Eremiti të Palermës.

Hora, si u zgjerua e u mbëlua me banorë, zbillë nje qëndër kulturorë e pranë luftës së Vesprit (1282) dërgon përfaqësuesit të saj  tek i pari Parlament te qyteti i Palermës.

Embri të fshatit Manzil Yusuf pasi shumë ndryshime grafikë e fonetikë, bëhet i sotmi Munxifsi.

Pasi luftës së Vesprit, ngë kemi më lajme, pothuajse, njera te të sprasmet të shekullit XV.

Glatë migrimit të Shqiptarëvet te Siçillja, të parët refugjatë nga Ballkanët (rreth 1200), kryesisht  ushtarakë, qëndruan te hora e Munxifsit,  tue  e shpëtuar  nga kushtet pak të shëndetshme si e  kishën gjetur.

Në vitin 1501 përfaqësuesit të popullit të Munxifsit, stabilizuan vendosjen e tyre tue nënshkruar  "Kapitujt" me Monasterin e San Giovanni degli Eremiti.

Në 1524, abacia e San Giovanni degli Eremiti vjen mbyllur, e pasuritë te saja vijën  qellur te Kryeklishës te Palermës, të cilët me akt percaktues të vitit 1526, japjën ne taksë fellun e Munxifsit Giovanni Corvino (Korbini).

Corvino ishë një shitës te njëi familje Pisane të vjetër e të qosme çe rriti tregtin e sajë e pethkavet tue shitur jashtë edhe prodhimet bujqësore.

Fellu i Munxifsit, dhën me qera  familjës Corvino,  në vitin 1587 shkon te duart e spanjollit Don Blasko Isfar Corlglies, i çili e ndërron në një baronì.

Zoti Giuseppe Gropo Scotto, në vitin 1619, bëhet Markez i Munxifsit, e në fund te vitit 1639 Zoti Blasko Corvino Sabea vjen ngrëjtur si Princë i Munxifsit.

Në vitin 1832 si vdes Zoti Francesco Paolo Corvino Filingeri fellu i Munxifsit zhduket.

Në kryengritjen kundra borbonvet(1848-1860), Munxifsi jarrën të jetë e para qëndër e organizimit të revoltës.

Nga dita e dytë njera te dita katër e gushtit 1862 Munxifsi mirpret Garibaldin dhe baruni Nicolò di Marco i fton dhromin për Palermën.

Nanì ka një shekull çë nge flitet më arbërisht.

Si humbi gluha, identiteti arbëresh i hores së Munxifsit qendroi vetem te tradita liturgjike. Historia e veçante e horës la shenja çë duken mirë edhe te monumentet e te veprat artistike.

Ashtù mënd thomi se identiteti i horës ish themeluar te bashkjetesa të të dyve popujit: Siçilljan e Arbëresh. Kjo bashkjetes buri te leheshën shumë qendra kulturore e fetare.

Sot ekonomia e horës ishtë shtijtur kryesisht ka të mbjellat të farëvet tradicionale, si drithët, grurët, vajt i virgjër e ka mbareshtimi e lopëvet, e dhivet e e delevet.

 

Vizita ne Artikuj
479208