Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

 VOLUMI

  VËLLIME 

 

AA.VV., Musica antica fra colto e popolare, a cura di Girolamo Garofalo, Grafica Editoriale Messina, 2006

AA.VV., Il Nomade Pippo Rizzo nell'arte del 900, A cura di Anna Maria Ruta, La Grafica Editoriale, Messina, 2006

AA.VV., Pompa Magna. Pietro Novelli e l’ambiente monrealese, a cura di Giulia Davì e Giovanni Mendola. Comune di Piana degli Albanesi, 2008

AA.VV., Musica e paraliturgia degli albanesi di Sicilia, Mezzojuso, Sala Convegni del Castello, domenica 28 aprile 2002,  a cura di Girolamo Garofalo, Tipolitografia Aiello, Bagheria, 2002

AA.VV., Portella della Ginestra, 50 anni dopo (1947-1997), Vol.I, Piana degli Albanesi, Sciascia Editore , 1997

AA.VV., Le minoranze etniche e linguistiche, Atti del I Congresso Internazionale, Palermo - Piana degli Albanesi, 4/7 dicembre 1985, Grafiche Renna, Palermo, 1985

AA.VV., Le minoranze etniche e linguistiche I, Atti del II Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi 7-11 settembre 1988, Grafiche Renna, Palermo, 1989

AA.VV., Le minoranze etniche e linguistiche II, Atti del II Congresso Internazionale, Piana degli Albanesi 7-11 settembre 1988, Grafiche Renna, Palermo, 1989 

T. Cuccia, J. Droboniku, N. Figlia, I confini del sacro, Luxograph, Palermo, 2006

Gattuso, Opere, I, a cura di M. Mandalà, P. Di Marco, P. Di Miceli, Rubbettino Arti Grafiche, Soveria Manelli (Catanzaro), 2004

Gattuso, Opere, II, a cura di M. Mandalà, P. Di Marco, P. Di Miceli, Rubbettino Arti Grafiche, Soveria Manelli (Catanzaro), 2004

Gattuso, Opere, III, a cura di M. Mandalà, P. Di Marco, P. Di Miceli, Rubbettino Arti Grafiche, Soveria Manelli (Catanzaro), 2004

G. Schirò Di Maggio, Atje kam, vjersha dygjuhësh, Salvatore Sciascia Editore, Tipografia Lussografica, Caltanissetta, 2004

G. Schirò Di Maggio, Metaforë, Vjersha, Salvatore Sciascia Editore, Tipografia Lussografica, Caltanissetta, 2005

Giuseppe Casarrubea, La strage di Portella della Ginestra,  Vol. III, Documenti (Sentenza di Roma 1956),  Grafiche Renna, Palermo, 2001 

Giuseppe Casarubbea, Portella della Ginestra, 50 anni dopo, Vol.II, (1947-1997),  documenti raccolti, scelti, introdotti e annotati da Giuseppe Casarrubea, Piana degli Albanesi, Sciascia Editore , 1999 

G. Schirò, Opere, I, Kroja, Rapsodie Albanesi, Rubbettino Arti Grafiche, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1998

G. Schirò, Opere, II, Milo e Haidhe, a cura di M. Mandalà, Rubbettino Arti Grafiche, Soveria Nannelli (Catanzaro), 1998

G. Schirò, Opere, III, Vistari, Te dheu i huaj, a cura di M. Mandalà, Rubetino Arti Grafiche, Soveria Manneli, (Catanzaro), 1998

G. Schirò, Opere, III, Vistari, Te dheu i huaj, a cura di M. Mandalà, Rubetino Arti Grafiche, Soveria Manneli, (Catanzaro), 1998

G. Schirò, Opere, V, Këthimi, Mino, Opere teatrali, Mantner, Rubettino Arti Grafiche, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1998

Demetrio Camarda, Saggio di Grammatologia Comparata sulla lingua Albanese, Livorno 1864 (R. A., 1989)

Demetrio Camarda, Appendice al saggio di grammatologia comparata sulla lingua Albanese, Livorno, 1866, (R.A., 1989)

G. Schirò, Canti Tradizionali ed altri saggi delle colonie albanesi di Sicilia, Napoli, 1923, (r.a. Comune di Piana degli Albanesi, Piana, Palermo, 1986)

G. Schirò, Te dheu i huaj, Boccone del povero, Palermo, 1940 

Vizita ne Artikuj
528195