Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

 

ALBANICA

 

  Albanica 14: M. Mandalà, Nicolò Chetta nel bicentenario (1803- 2003), Poligraf Palermo, 2003

  Albanica 16: M. Mandalà, Albanesi in Sicilia, A. C. Mirror, Palermo, 2003

Albanica 18/I: G. Petrotta, Popolo, lingua e letteratura albanese, a cura di M. Mandalà, , Poligraf Palermo 2003

Albanica 18/II: G. Petrotta, Svolgimento storico della cultura e della letteratura Albanese, a cura di M. Mandalà, A. C. Mirror, Palermo, 2003

 Albanica 19 : F. Di Miceli, I manoscritti danesi di Dara, Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta, 2004

Albanica 20: G. Chiarchiaro, Likasë,, tipografia Lussografica Caltanisetta 2004

Albanica 21, Luca Matranga, E mbsuame e krështerë, edizione critica dei testi manoscritti e a stampa (1592), cura di M. Mandalà, Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta, 2004

Albanica 23: M. Mandalà, Profilo storico-antologico della letteratura albanese degli Albanesi di Sicilia, I, Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta, 2005

Albanica 24: M. Mandalà, Profilo storico-antologico della letteratura degli Albanesi di Sicilia, II, , Salvatore Sciascia Editore, Caltanisetta, 2007

 Albanica 28: Nicolò Chetta, Leksiko liti kthiellë arbërisht, Ed. critica a cura di Giuseppina Cerniglia, Palermo, 2008 

 Albanica 29:  Trifonio Guidera, Liriche, Eurografica srl, Palermo, 2008

 

 

 

Vizita ne Artikuj
528201