Faqja e internetit përdor cookie, domethënë linja tekstesh të nevojshme për të siguruar indentifikimin autentik në mënyrë automatike. Kërkuesi i internetit ofron mundësinë për të parandaluar ruajtjen dhe përdorimin e cookies nga faqja e internetit. Në këtë mënyrë gjithashtu mund të pengohet funksionimi i plot ose korrekt i funksioneve të vet faqes të internetit. Titullari i të dhënave përdor cookies në këtë faqe interneti, kryesisht me qëllim mbledhjen e të dhënave që ndihmojnë përmirësimin e faqes së internetit dhe për të prodhuar statistika përdorimi që kanë të bëjnë me navigacionin, me faqet e hapura, elementet e preferuara, të klikimeve të bëra nga përdoruesit, si edhe cookie të palëve të treta partner ose furnizues të titullarit të përpunimit. Llojet e cookie të përdorura në veçanti në faqen e internetit janë si vijon: – cookie për menaxhimin e sesioneve : lehtësojnë hyrjen në këtë faqe interneti dhe lundrimin në të; – cookie për monitorimin e shërbimeve: lejojnë verifikimin e shërbimeve të faqes duke monitoruar përdorimin nga ana e përdoruesve; të dhënat e grumbulluara nëpërmjet këtyre cookies trajtohen në mënyrë anononime dhe për këtë arsye thjesht japin informacion statistikor për numrin e vizitorëve në këtë faqe interneti, nga vijnë dhe faqet e vizituara; – cookie për funksion: lejojnë ruajtjen e parametrave të zgjedhur nga përdoruesit në këtë faqe interneti në mënyrë që të përmirësojë përdorshmërinë dhe funksionalitetin për përdoruesit; Në faqe ju mund të zgjidhni në çdo moment cilat cookie qe dëshiron të marrësh dhe cilat jo duke përdorur panelin e kërkuesit tënd të internetit. Megjithatë, nëse ju vendosni të mos pranoni cookie të caktuara, mund të mos jeni në gjendje të përdorin disa funksionalitete të faqes.
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

 

 

  

AUTORE: Pietro Manali (a cura di)

TITOLO: Il sasso di Barbato: atti della rassegna cinematografica «Horacinema '95» per

il Centenario dei Fasci dei Lavoratori: Piana degli Albanesi, Istituto SS. Salvatore. 6-9 luglio 1995.

DATI: Piana degli Albanesi, Comune di Piana degli Albanesi, 1995. 47 p., 21 cm (Quaderni di Biblos: Istituzioni e società 1/1)

 

TESTO NON DISPONIBILE

 

DESCRIZIONE:

   La rassegna cinematografica Il Sasso di Barbato segna il secondo momento delle celebrazioni per il Centenario dei Fasci Siciliani svoltasi a Piana degli Albanesi nell’estate del 1995.

Tra i film presi in esame  troviamo: Il Giorno di San Sebastiano di Pasquale Scimeca; Il Trittico di Antonello di Francesco Crescimone; Un Uomo da Bruciare dei fratelli Taviani e Salvatore Giuliano di Francesco Rosi.

Un piccolo Cahiers du Cinema che coniuga la settima arte con l’impegno civile.

Vizita ne Artikuj
500756