I cookies utilizzati sul Sito hanno esclusivamente la finalità di eseguire autenticazioni informatiche o il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti che accedono ai server del Titolare del trattamento che gestisce il Sito. In tale ottica, alcune operazioni sul Sito non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookies, che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l'accesso ad eventuali aree riservate del Sito e le attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione
Notice: Undefined index: 2 in /home/usw8s6ue/domains/unibesa.it/public_html/templates/business/functions.php on line 39 UNIONE DEI COMUNI BESA 2014

Seminario Internazionale sulla lingua e cultura albanese a Prishtina

 

 

 

 

 

  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE AL XXXIII SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA LINGUA E CULTURA ALBANESE CHE SI TERRA' A PRISHTINA DAL 18 AL 30 AGOSTO.
UN OCCASIONE UNICA PER VISITARE IL KOSOVO E L'ALBANIA E APPROFONDIRE LE PROPRIE CONOSCENZE CULTURALI IN AMBITO ALBANOLOGICO.

 

Per informazioni rivolgetevi ai link dell'università oppure contattateci.....

 

 

SEMINARI NDËRKOMBËTAR PËR GJUHËN, LETËRSINË DHE KULTURËN SHQIPTARE

FAKULTETI I FILOLOGJISË I UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Prishtinë, Rruga Nënë Tereza, pn.KOSOVË                                               
Tel. +38138 222 970
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.    

Drejtor:                    Prof. asoc. dr. Bardh Rugova 
Bashkëdrejtor:          Prof. dr. Aljula Jubani
Sekretar:                  Prof. ass. dr. Nysret Krasniqi
Bashkësekretar:        Prof. asoc. dr. Persida Asllani
Sekretar profesional: Mr. Blertë Ismajli

Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare është themeluar në vitin 1974 pranë Fakultetit të Filologjisë (atëherë: Fakulteti Filozofik) të Universitetit të Prishtinës. Ky Seminar organizohet për studentë e studiues që merren me probleme të gjuhës, të letërsisë e të kulturës shqiptare, po edhe me albanologjinë përgjithësisht. 

Seminari ka zhvilluar gjithsej tridhjetë e dy sesione. Në vitin 1991 është ndërprerë veprimtaria e tij nga organet e dhunshme serbe. Në vitet 1995 e 1996 sesionet e këtij Seminari u mbajtën në Tiranë në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nga viti 2000 Seminari zhvillohet sërish në Prishtinë. Sesionet 19 dhe 20 (2000-2001) janë organizuar në bashkëpunim me Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

SEMINARI XXXIII DO T’I ZHVILLOJË PUNIMET NË PRISHTINË NGA 18 gusht – 30 gusht 2014

Arritja e seminaristëve në Kosovë, më 17 gusht 2014 (e diel). Hapja solemne e Seminarit XXXIII, më 18 gusht 2014 në orën 11:00.

Programi bazë i Seminarit XXXIII:
1. Kurse intensive të mësimit të shqipes (tri shkallë);
2. Ligjërata të veçanta të gjuhësisë;
3. Ligjërata për letërsinë shqiptare;
4. Referime shkencore;
5. Ligjërata të përgjithshme;
6. Tryezë e rrumbullakët;
7. Program kulturor plotësues për t’i njohur seminaristët me bukuritë natyrore, me veprimtaritë kulturore e të mira të tjera në qendra të Kosovës;

SESIONI SHKENCOR (29 – 30 gusht 2014)

- Gjuha shqipe dhe ideologjia
- Letërsia shqipe dhe kodet e mëdha

Paraqitja për sesionet shkencore: Afati për dërgimin e titullit të kumtesës dhe të abstraktit të bashkëngjitur në adresën e e-mailit: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. është 24 qershor 2014. Abstrakti është i domosdoshëm!


Më 21 gusht 2014, në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, do të zhvillohetWorkshop-i me temën: Shqiptarët në Komunizëm

Drejtoria e Seminarit do t’i mbulojë shpenzimet e vendosjes dhe të ekskursioneve eventuale në Kosovë. Shpenzimet e rrugës për Prishtinë dhe e kundërta i heqin vetë pjesëmarrësit. Paraqitja për të marrë pjesë në Seminarin XXXIII duhet të arrijë në Drejtori të Seminarit deri më 24 qershor 2014 në një prej adresave të sipërshënuara. 
 Drejtoria e Seminarit

 

Visite agli articoli
479257